Lozinskaya Olga Vladislavovna

SENIOR LECTURER OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY CHAIR

Position: Senior lecturer of General Biology and Genetics Chair
Address: 23/1 Dolgobrodskaya str., room 313
Phone: +375 17 373-04-86
E-mail: olga.lozinskaya@iseu.by