Gaevskaya Irina Valentinovna

Secretary

Address: Minsk, 23/1 Dolgobrodskaya str., room 210,211

Phone: +375 17 253 94 28, +375 17 379 90 96

E-mail: giv@iseu.by