Часопіс Экалогія

З 2017 г. навукова-практычны і інфармацыйна-аналітычны часопіс “Экалагічны веснік” перайменаваны ў “Часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Экалогія».

З 2017 г. навукова-практычны і інфармацыйна-аналітычны часопіс “Экалагічны веснік” перайменаваны ў “Часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Экалогія».

Выходзіць 4 разы ў год. Год заснавання: 2017.

 ЗАСНАВАЛЬНІК ЧАСОПІСА: Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Вы хочаце адправіць матэрыял для публікацыі ў часопісе? Рэкамендуем вам паглядзець раздзел «Аб часопісе», дзе вы зможаце азнаёміцца з правіламі раздзелаў часопіса, а таксама з Кіраўніцтвам для аўтара. Аўтарам трэба зарэгістравацца ў часопісе перад адпраўкай матэрыялаў, або, калі вы ўжо зарэгістраваныя, можна проста ўвайсці са сваім уліковым запісам і пачаць працэс адпраўкі, які складаецца з пяці крокаў.

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР: Маскевіч Сяргей Аляксандравіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар; дырэктар Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А. Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). E-mail: direktor@iseu.by

Навуковыя інтарэсы: биомолекулярная спектраскапія, фатоніка наноструктур, экалагічная медыцына і радыебіялогія, эфектыўныя тэхналогіі.

АДРАС РЭДАКЦЫІ: вул. Даўгабродская, 23/1 220070, г. Мінск. Тэл.: (017) 378-89-34, 378-93-44 Гермянчук Марыя Рыгораўна (Галоўны рэдактар)

E-mail: margermen@gmail.com, bulletin@iseu.by. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў № 2/63 ад 19.03.2014.