Экалагічнай медыцыны

ДЭКАН   

Сыса Аляксей Рыгоравіч,

Кандыдат хімічных навук, дацэнт

Тэлефон: +375 (17) 272-97-92

E–mail: aliaksei.sysa@iseu.by

Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23/1, каб.421

Тэлефон: +375 17 398-93-59

Email: fem@iseu.by

Час працы:

панядзелак-чацвер – з 8.30-13.00, 13.45-17.30

пятніца – з 8.30-13.00, 13.30-16.00

У дні завочніка – 9.00-15.00

Основные задачи и направления деятельности факультета

Целью деятельности факультета является организация обучения и подготовки студентов и магистрантов по специальностям медико-биологического и экологического профиля, аспирантов по направлению биологических специальностей, а также организация и управление научно-исследовательской и учебно-методической работой кафедр факультета.

Главными задачами факультета являются:

 1. Организация и осуществление учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной работы на факультете в соответствии с Политикой института в области качества с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и необходимыми практическими знаниями по специальностям факультета.
 2. Осуществление научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, международного сотрудничества кафедр, входящих в состав факультета.
 3. Создание условий для развития творческих способностей студентов, вовлечение их в научную, в том числе научно-исследовательскую работу, различные виды социально значимой деятельности, привлечение к активной профессиональной деятельности.
 4. Организация и проведение идеологической и воспитательной работы среди студентов I и II ступени высшего образования и аспирантов, направленной на формирование гармонически развитой и социально активной личности.
 5. Организация научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, создание необходимых условий для творческого труда студентов и аспирантов.
 6. Установление и развитие связей с учебными, научно-исследовательскими, природоохранными, лечебными, лечебно-профилактическими и другими организациями и учреждениями для подготовки специалистов и их последующего трудоустройства.
 7. Проведение профориентационной работы по формированию контингента абитуриентов факультета.

 

Спецыяльнасці :

1-80 02 01 «Медыка-біялагічная справа»

Кваліфікацыя – «Біёлаг-аналітык. Выкладчык біялогіі». 

Студэнты вывучаюць: біялагічныя (паглыблена) і медыцынскія навукі; сучасныя метады і сродкі лабараторнай дыягностыкі, якія выкарыстоўваюцца для ацэнкі функцыянальнага стану арганізма. 

Набывае навыкі биоаналитической працы, каб праводзіць біяхімічныя, імуналагічныя і іншыя аналізы і даследаванні біялагічных пробаў ў медыцынскіх мэтах і іх расшыфроўваць. 

Выпускнікі гэтай спецыяльнасці гатовыя для працы ў лабараторыях медыцынскіх, адукацыйных і навуковых устаноў.

1-33 01 05 «Медыцынская экалогія»
Кваліфікацыя – «Эколаг-эксперт». Студэнты вывучаюць: экалогію і экалагічныя стандарты, біялагічныя і медыцынскія навукі; уплыў экалагічных фактараў на чалавека. Набываюць навыкі працы з нарматыўнымі дакументамі, навыкі працы на сучасным абсталяванні, каб праводзіць хімічныя, фізічныя, мікрабіялагічныя і іншыя аналізы і даследаванні. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці гатовыя для працы у лабараторыях Цэнтраў гігіены і эпідэміялогіі, а таксама іншых устаноў і прадпрыемстваў, якія займаюцца вызначэннем ўзроўню і характару ўздзеяння фактараў асяроддзя на насельніцтва.

У працэсе навучання на факультэце ў студэнтаў ёсць дадатковая магчымасць на платнай аснове паралельна атрымаць другую спецыяльнасць у замежных універсітэтах-партнёрах:

 • Медыцынская біялогія (Паморскае Акадэмія ў Слупску (Польшча).
 • Касметалогія (Універсітэт імя Вінцэнта Поля ў Любліне (Польшча).

Студэнты, якія паспяхова якія засвоілі абодва адукацыйныя праграмы, атрымліваюць два дыпломы: Рэспублікі Беларусь і Еўрапейскага Саюза.

II ступені (магістратура):

 • 1-33 80 05 «Медыка-біялагічная справа» (па напрамках «Прыкладная імуналогія», «Радыебіялогія», «Медыцынская біяхімія» Кваліфікацыя – «Магістр». Мовы навучання: руская, англійская.
 • 1-33 80 01 «Экалогія» (па кірунку «Медыцынская экалогія») Кваліфікацыя – «Магістр». Мова навучання: руская.

Асаблівы прыярытэт у адукацыйнай дзейнасці факультэта экалагічнай медыцыны – зрабіць навучанне на факультэце інтэрактыўным, цікавым, практык арыентаваным. Для распрацоўкі адукацыйных праграм прыцягваюцца не толькі навукоўцы-даследчыкі, але і эксперты-практыкі і патэнцыйныя працадаўцы. У выніку, адукацыйныя праграмы арыентаваны на практыку і разам з тым ўтрымліваюць значную навукова-даследчую складнік.

Адначасова з засваеннем асноўнай прафесіі, студэнты факультэта экалагічнай медыцыны вывучаюць дзве замежныя мовы: англійская і па выбары (іспанская, нямецкая, французская і інш.).

За час вучобы студэнты факультэта экалагічнай медыцыны маюць магчымасць удзельнічаць у акадэмічных абменах, асвойваючы частка дысцыплін у вну-партнёрах Польшчы, Сербіі. Замежныя стажыроўкі дазваляюць на практыцы пазнаёміцца з вопытам еўрапейскіх калег і ўвайсці ў міжнароднае прафесійнае супольнасць яшчэ будучы студэнтамі.

Выпускнікі факультэта экалагічнай медыцыны падрыхтаваны да вырашэння наступных прафесійных задач:

 • экспертная ацэнка ўплыву на розныя групы насельніцтва шкодных і агрэсіўных фактараў навакольнага асяроддзя з мэтай маніторынгу, прагназавання і прафілактыкі паталагічных працэсаў;
 • планаванне і правядзенне біяхімічных, цытагенетычных і імуналагічных даследаванняў на клеткавым, тканкавым і арганізмавым узроўні;
  вытворчы кантроль у галіне біятэхналогіі;
 • лабараторна-дыягнастычная дзейнасць на неврачебных пасадах у клініка-дыягнастычных лабараторыях.

 

Размеркаванне выпускнікоў у 2019 годзе

Выпуск бюджэтнай формы навучання – 68 чал.

Размеркаванне выпускнікоў платнай формы навучання – 1 чал.

 у 2018 годзе

Выпуск бюджэтнай формы навучання – 59 чал.

 

у 2017 годзе

Выпуск бюджэтнай формы навучання – 77 чал.

Навукова-даследчая праца на факультэце

Навуковыя даследаванні ажыццяўляюцца па наступных асноўных напрамках:

 1. Распрацоўка метадаў і сродкаў комплекснай ацэнкі стану здароўя насельніцтва;
 2. Распрацоўка новых метадаў лабараторнай і малекулярнай медыцыны ў галіне медыка-экалагічнага маніторынгу;
 3. Распрацоўка, удасканаленне і рэалізацыя канцэпцыі вышэйшай і паслядыпломнай экалагічнага адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

У 2018 г. супрацоўнікамі факультэта выканана 10 НДР. Была апублікаваная 421 навуковая праца, у тым ліку: 6 манаграфій, 153 артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках канферэнцый, 234 тэзісаў. Выдадзена 22 навучальных дапаможніка, напісана 6 артыкулаў для энцыклапедыі. Супрацоўнікі факультэта прынялі ўдзел у працы 92 канферэнцый і семінараў, у тым ліку 73 міжнародных або з міжнародным удзелам. Па выніках НДР атрымана 6 патэнтаў, пададзена 7 заявак на вынаходства, зарэгістраваная 1 методыка, складзена 20 актаў аб выкарыстанні вынікаў НДР.

Абарона дысертацый супрацоўнікамі факультэта

У 2018 г. былі паспяхова абаронены дысертацыі супрацоўнікамі факультэта:

 • Шпадарук Кацярына Міхайлаўна «Прагнастычныя значнасць малекулярна-біялагічных маркераў пры камбінаваным лячэнні (з ужываннем прамянёвай тэрапіі) рака падстраўнікавай залозы». Спецыяльнасць 03.01.01 – радыебіялогія і 03.01.07 – малекулярная генетыка. Савет па абароне дысертацый Д 02.01.22.
 • Бодиловская Вольга Аляксандраўна «Эколага-біялагічная характарыстыка росту і размнажэння лёгачных малюскаў пры сама – і крыжаваным апладненні». Спецыяльнасць 03.02.08 – экалогія. Савета па абароне дысертацый Д 02.01.22.

Выпускнікамі, якія раней скончылі факультэт экалагічнай медыцыны (2012-2015 гг.), былі абаронены дысертацыі:

 • «Гетерологическая экспрэсія, вылучэнне, бялок-лигандные і бялок-бялковыя ўзаемадзеяння тромбоксансинтазы чалавека», Свірыд Андрэй Васільевіч, кандыдат хімічных навук па спецыяльнасці 03.01.04 – біяхімія (хімічныя навукі), Савет па абароне дысертацый Д 01.21.01 ў Інстытуце біяарганічнай хіміі НАН Беларусі (скончыў магістратуру МГЭИ ім.А.Д.Сахарава БДУ ў 2012 годзе).
 • «Роля нізка – і среднепенетрантных генаў у развіцці спарадычныя рака малочнай залозы», Кіпень Вячаслаў Мікалаевіч, кандыдат біялагічных навук па спецыяльнасці 03.01.07 – малекулярная генетыка (біялагічныя навукі). Савет па абароне дысертацый Д 01.31.01 у Інстытуце генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі (скончыў аспірантуру МГЭИ ім.А.Д.Сахарава БДУ ў 2015 годзе).

 

Навукова-даследчая праца студэнтаў

Штогод факультэт праводзіць конкурс навуковых работ сярод студэнтаў і магістрантаў ў галіне экалогіі, радыебіялогіі і экалагічнай медыцыны імя а. А. Мілюцін, акадэміка Міжнароднай акадэміі экалогіі і сапраўднага члена Сусветнай акадэміі медыцыны. Па выніках конкурсаў за 2018 год працы 30 студэнтаў былі прызнаныя пераможцамі ў розных намінацыях.

Студэнтам факультэта, якія маюць выдатную паспяховасць, актыўна ўдзельнічаюць у навуковай працы, якія маюць навуковыя публікацыі ў 2018 годзе прысуджаны наступныя павышаныя стыпендыі:

 • стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (Шаўчук д. Д.);
 • імянная стыпендыі па выніках сесіі (Сіпач А. С.).

 

Міжнародная дзейнасць

Факультэт экалагічнай медыцыны мае сталыя і эфектыўныя кантакты з офісамі міжнародных арганізацый і праграм, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: Прадстаўніцтвам ААН у Рэспубліцы Беларусь, Дзіцячым фондам ЮНІСЕФ, ЮНЕСКА, Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтрам, Германскай службай акадэмічных абменаў DAAD і інш. Ажыццяўляецца доўгатэрміновае супрацоўніцтва ў рамках Праграмы Балтыйскага універсітэта (Швецыя).

Міжнародная дзейнасць факультэта накіравана на забеспячэнне больш цеснай яго інтэграцыі з міжнародным універсітэцкім супольнасцю, атрыманне дадатковых магчымасцяў паскоранага развіцця і канкурэнтных пераваг. У 2018 годзе было заключана 6 дагавораў. У рамках заключаных дагавораў праводзяцца навуковыя канферэнцыі і сумесныя даследаванні ў галіне экалогіі і аднаўляльных крыніц энергіі, выдаюцца сумесныя публікацыі.

У 2018 годзе падпісаны і рэалізуюцца наступныя пагаднення аб супрацоўніцтве:

 • паміж «Ташкентским дзяржаўным стаматалагічным інстытуце» Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Узбекістан (Рэспубліка Узбекістан) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ;
 • паміж Варшаўскім унівэрсытэтам прыродазнаўчых навук – SGGW (Рэспубліка Польшча) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ;
 • паміж Інстытутам батанікі, фізіялогіі і генетыкі раслін Акадэміі навук Рэспублікі Таджыкістан (Рэспубліка Таджыкістан) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ;
 • паміж Інстытутам фізіялогіі ім. Л. Орбели Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Арменія (Рэспубліка Арменія) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ;
 • паміж ТАА «Медыка-сацыяльны каледж горада Душанбэ» (Рэспубліка Таджыкістан) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ;
 • паміж Паморскай акадэміі ў Слупску (Рэспубліка Польшча) і МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ.

Факультэтам экалагічнай медыцыны наладжана супрацоўніцтва з натуральна-навуковым факультэтам універсітэта Нові Сад (Рэспубліка Сербія), у рамках якога супрацоўнікі і студэнты ўдзельнічаюць у праграмах павышэння кваліфікацыі і праграмах абмену. У 2019 годзе ў рамках студэнцкага абмену прадстаўнікі МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ і Універсітэта Нові Сад (Сербія) прынялі ўдзел у адукацыйных паездках (2 выкладчыка і 2 студэнта з боку факультэта экалагічнай медыцыны і 2 выкладчыка і студэнта 3 з боку Універсітэта Нові Сад).

Супрацоўнікі факультэта ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы праектных заявак і выкананні міжнародных праектаў у рамках праграм Erasmus+, Балтыйскага універсітэта, праграм трансгранічнага супрацоўніцтва і інш.

З 2012 года ў МГЭИ ім.А.Д.Сахарава БДУ маецца Ерэванскі філіял. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў Ерэванскім філіяле ажыццяўляецца па вучэбных планах і праграмах факультэта экалагічнай медыцыныУ 2018 годзе ў Ерэванскім філіяле МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ на платнай аснове па спецыяльнасці «Медыцынская экалогія» навучаўся 41 студэнт (1-5 курсы).

З 2016 года функцыянуе сумесны факультэт МГЭИ ім.А.Д. Сахарава БДУ і Таджыкскага нацыянальнага ўніверсітэта. Навучанне на факультэце ажыццяўляецца на рускай мове ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі па спецыяльнасцях і напрамках, распрацоўваюцца МГЭИ ім.А.Д. Сахарава БДУ і ТНУ і якія зацвярджаюцца іх кіраўнікамі ў рамках адукацыйных стандартаў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Таджыкістан. У 2018 годзе на сумесным факультэце МГЭИ ім. А. Д. Сахарава БДУ – ТНУ па спецыяльнасцях першай ступені вышэйшай адукацыі: медыка-біялагічная справа навучаўся 31 студэнт.

У рамках Мемарандума аб узаемаразуменні паміж МГЭИ ім.А.Д.Сахарава БДУ і Батумским дзяржаўным універсітэтам імя Шота Руставелі распрацавана сумесная магістарская праграма па біямедыцынскай дыягностыцы (па схеме 1+1) з выдачай двух дыпломаў.

Распрацавана сумесная адукацыйная праграма па спецыяльнасці «Медыцынская экалогія» (завочная скарочаная форма навучання) з Медыка-сацыяльным каледжам г. Душанбэ.

У 2019 годзе ў рамках Пагаднення аб міжнародным супрацоўніцтве паміж Варшаўскім батанічным садам Акадэміі навук Рэспублікі Польшча група з 10 студэнтаў факультэта ў Варшаве праходзіла вучэбна-вытворчую практыку і стажыроўку для падрыхтоўкі дыпломных і магістарскіх работ на базе лабараторый і аддзелаў Варшаўскага батанічнага саду.