Malinovskaya Yuliya Viktorovna

ASSOCIATE PROFESSOR OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY CHAIR

Academic degree and rank: PhD in Biology
Position: Associate Professor of General Biology and Genetics Chair
Address: 23/1 Dolgobrodskaya str., room 313
Phone: +375 17 373-04-86
E-mail: yuliya.malinovskaya@iseu.by